کرم پودر مایع

توضیح کرم پودر مایع :

کرم پـودر مری بل کرم پـودری با بافت نـرم و یکدسـت به خوبـی روی پوسـت

.ترکیب شده و سبب ایجاد پوششی بی نظیر با حفظ حالت طبیعی می شود

کرم پودری غنی شده با رنگدانه هـای باز تابنده ی نـور است ، کـرم پـودری با

دوام وواقعی با پوشانندگی بالا برای ارائه پوستی نرم و مخمل.محافظ در برابر

نور خورشید

(spf 15)

 شعار:

flawless look

velvet & matt

long lasting effect

spf 15