رژگونه تراکوتا

توضیح رژگونه تراکوتا :

مجموعه ای از طیف های رنگی طبیعی جهت برجسته نمودن آناتومی صورت و

دست یابی به نتیجه ای کلاسیک و منحصر به فرد ، بافتی یکدسـت و ابریشمی

که پوشش ظریفی از رنگ را بر روی گونه ها بر جا می گذارد

رژگونه مری بل رژگونه پخته شـده و فـشرده می باشـد. موجـود در رنگ هـای

مات و درخشنده.پوششی با دوام بدون ایجاد لکه

شعار:

3d effect

silky skin

longe use time